Kovotlačitel Jiří Poledne – Praha

Vyučil jsem se kovoltačitelem v roce 1976 v družstvu Výtvarná řemesla a jsem tak posledním vyučeným kovotlačitelem. O dva roky později byl obor, patrně pro nedostatečný zájem, zrušen.

V roce 1989 jsem obdržel od Obvodního národního výboru v Praze 2 povolení na „Kovotlačiteské práce, renovace svítidel a předmětů z barevných kovů.“

V roce 1991 jsem získal Rozhodnutí o registraci s obchodním názvem „JPK“. Od roku 1992 podnikám pod obchodním jménem „Jiří Poledne – JPK“.

 
 
Jiří Poledne

Náplní je ruční práce na kovotlačitelském soustruhu. Vznikají tak rotační předměty z plechů železných, mosazných, měděných, hliníkových, nerezových také z plechu stříbrného nebo titanzinku.

Vyrábím podle náčrtku, výkresu, fotografie nebo dodaného vzorku výrobku.

Máte-li dotaz k mojí práci, nebo chcete-li práci nebo výrobu předmětu zadat, neváhejte a  kontaktujte mne.